KORDON
Aro Ha_0986.jpg

Kordon

 
 

Kordon

KORDON_air (artist-in-residence) is a common platform whose goal is to promote art in dialogue with architecture and nature. KORDON explores social and artistic dimensions of space, diversity of culture and wild. The interdisciplinary residency is located in UNESCO biosphere reserve on the border of Kärdla city, the capital of Hiiumaa island. The mainstay of the residency is to keep the discussion on the relationship between the built environment and nature, to create an international network and to involve islanders. 

KORDON_air (artist-in-residence) on jagatud platvorm, mille idee on arendada dialoogi kaasaegse kunsti ja ruumi vahel selle kõige laiemas mõistes. Interdistsiplinaarne residentuur tegutseb UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal Hiiumaal, Kärdlas ning huvitub ruumi sotsiaalsest ja kunstilisest mõõtmest, mis koondab oma tegevuses kultuuri ja koha mitmkesisusi. Residentuuri juhtmotiiv on ehitatud keskkonna ja looduse seoseid käsitleva diskussiooni ülevalhoidmine, rahvusvahelise võrgustiku loomine ja saareelanike kaasamine. KORDON artist-run-residency alustas tegevust 2018 suvel kunagises tsaariaegses piirivalve kordonihoones. Residentuur pakub elu- ja loometingimusi kunstnikele, arhitektidele, filmitegijatele, uurijatele jt kriitilistele mõtlejatele, et avastada ja aktiveerida kohti laiemalt.